Diskuzní skupina na Facebooku:
https://www.facebook.com/groups/1646623435579571/about/

Pokud máte zájem můžete se podívat na cizojazyčné stránky o syndromu Di George:

Koho zajímá inkluzivní vzdělávání, blíže se dozví na http://www.inkluze.cz

 

Řadu užitečných informací, včetně sociální tématiky a kontaktů na příslušná místa lze najít na:

 

Bezplatné sociálně právní poradenství rodičům dětí se ZP, pečujícím osobám a osobám se zdravotním postižením poskytuje dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., Alfa Human Service
http://www.alfahs.cz/index.php/sluzby/poradenstvi
S tím, aby se  lidé s nějakým znevýhodněním aktivně začlenili do běžného prostředí, aby se uplatnili v práci, ve škole, v místě bydliště, pomáhá např. sdružení Rytmus (http://www.rytmus.org/home )