S Di George syndromem může být spojena řada poruch vývoje řeči, při kterých může kromě foniatrie výrazně pomoci logopedie.

Dne 6.12. 2012 zazněla na setkání odborníků a rodičů pacientů s DGS přednáška „Logopedická intervence při dg.DJS“, kterou přednesla kliniká logopedka, Mgr. Veronika Bílková:

Logopedická intervence při Di George syndromu

Kontakt:
http://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost–adresar-logopedickych-pracovist&ceid=216

 

V případě, že dítě má rozštěp patra a před operací není ještě možné pracovat cíleně logopedicky, je možné pracovat na bázi myofunkční terapie, což je edukačně-reedukační program zaměřený na změnu orálních funkcí, kterými jsou: respirace, sání, mastikace /žvýkání/, polykání, artikulace, pohyblivost jazyka a mimika tváře. Myofunkční terapií lze docílit posílení orofaciálního svalstva, čímž se usnadní pozdější nácvik řeči. Je možné ji použít jako doplňkovot terapii k e klasické logopedii.