Tato stránka se pro Vás tvoří – prosím o strpení

Než zde bude umístěn definitivní odborný text, chtěli bychom upozornit rodiče na jednu z možných vad z oblasti foniatrie. Jedná se o podslizniční rozštěp patra, který není lehké rozpoznat a který dětem zabraňuje, naučit se mluvit. Pokud na Vašem dítěti pozorujete opožděný vývoj řeči, doporučili bychom kontrolní návštěvu lékaře, který by zjistil, zda opožděné mluvení není zapříčiněno mechanickou vadou. Je však třeba jít k lékaři, který má s tímto rozštěpem zkušenost. Ne každý foniatr totiž daný rozštěp rozpozná. Doporučit můžeme např. MUDr. Ivana Jedličku z Prahy 6, http://www.marjanka.cz/ nebo MUDr. Fišera v Vinohradské nemocnice, z kliniky plastické chirurgie. Indikací pro tento rozštěp je, že dítěti při kojení (nebo při sání) vytéká část mléka nosem…

Rozštěp se dá řešit operativně (zákrok zatíží dítě zhruba obdobně jako trhání krčních mandlí) a následnou logopedickou péčí. Dítě se pak může naučit mluvit úplně normálně.

Někdy však děti s Di George syndromem mají problémy s rozvojem řeči i když nemají rozštěp patra. Příčiny můžou být různé (jak jsme již zmínili: gotické patro, hypotonie obličejových svalů svalů či svalů v oblasti mluvidel, atd…). Bez ohledu na příčinu pomáhá myofunkční terapie, různá napodobovací cvičení, cvičení na posílení obličejových svalů, cvičení na rozvoj všech částí jemné motoriky, … – nejlépe ve spolupráci se zkušeným klinickým logopedem (viz DGS a logopedie).

Doporučit můžeme i www.alternativnikomunikace.cz