V souvisloti s psychickými problémy, resp. ruku v ruce s nimi někteří z pacientů s DGS mohou mít problémy v oblasti sociální – v oblasti vztahů a začlenění  do kolektivu. Psychika a sociální dovednosti spolu velmi úzce souvisí a toho lze využít. Např. tak, že pokud chceme posílit sebevědomí dítěte, zlepšit jeho psychiku, můžeme na to jít cestou zlepšování jeho sociálních dovedností, neboť sociální dovednosti lze “natrénovat” snáze než psychiku.

Pro bližší informace přidávám odkaz http://socialnidovednosti.cz/