Obdobně jako i v jiných oblastech je individuální varialibita projevů Di George syndromu pozorovatelná u jednotlivých pacientů i v oblasti fyzické, kde účinnou pomoc při jejich řešení nabízí fyzioterapie.
Rozdíly z pohledu fyzioterapie jsou především v úrovni a kvalitě psychomotorického vývoje každého z pacientů s DGS.

Bližší podněty pro prácis dětmi přináší přednáška Mgr. Jany Jodasové z Terapy Point:

DiGeorge syndrom z pohledu fyzioterapie

Kontakt na osvědčené pracoviště, které disponuje více velice kvalifikovanými fyzioterapeutkami
http://www.therapypoint.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3