Na 3. setkání lékařů, rodičů a pacientů s DGS se uskutečnilo opět ve FN Motol dne 12. 12. 2013 zazněly následující přednášky související s imunologií:

 

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. – Ústavu imunologie 2. LF UK

Poruchy imunity a screening TREC 2013

 

MUC. Adam Klocperk – Ústavu imunologie 2. LF UK

O lymfocytech