1. setkání lékařů a rodičů s Di George-pacienty, které proběhlo ve FN Motol dne 8.12. 2011, bylo organizováno Prof. MUDr. Annou Šedivou, CSc. z Ústavu imunologie FN Motol a UK 2.LF. Setkání se zúčastnily i MUDr. Helena Bartáková z Dětského kardiocentra FN Motol a MUDr.Alena Puchmajerová s MUDr.Markétou Havlovicovou z Ústavu biologie a lékařské genetiky FN Motol. Během setkání výše uvedené lékařky seznámily rodiče se možnými problémy Di George pacientů ve vztahu k jejich odbornostem – ke genetice, imunologii a kardiologii.

Na stránkách Vám umožňujeme nahlédnout do jejich prezentací, které sice bez ústního výkladu nejsou úplné, ale přesto mohou poskytnout mnoho zajímavých informací.

2. setkání proběhlo v Motole dne 6.12. 2012.
Akci opět zorganizovala Prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc., tentokrát již s přispěním našeho družení.

3. setkání lékařů, rodičů a pacientů s DGS se uskutečnilo opět ve FN Motol dne 12. 12. 2013

 

Další setkání se uskuteční s největší pravděpodobností v prosinci 2014. Pro bližší informace je možné obrátit se na sekretariát Ústavu imunologie UK 2. LF a FN Motol, na paní Ilonu Kyselovou, tel.: 22443 5961