Někteří pacienti s DGS se narodí drobní a mají nízkou porodní délkou. Nižší růstové tempo ve srovnání s vrstevníky pak může přetrvávat i do dospělosti. V období puberty se sice může výška pacientů s DGS srovnat s jejich vrstevníky, ale často dosahují pacienti s DGS nižší růstový potenciál, než jaký představují jejich dědičné, rodové dispozice. V některých případěch může pomoci aplikace růstového hormonu.

Na 3. setkání lékařů, rodičů a pacientů s DGS, které se uskutečnilo opět ve FN Motol dne 12. 12. 2013 přednesl Prof. Mudr. Jan Lébl z Pediatrické kliniky 2. LF UK, který se na danou problamatiku specializuje, následující přednášku

DiG, růst dětí při DGS a aplikace růst. hormonu_info pro_rodice

Případný kontakt: endokrinologická ambulance FN Motol 224 433 813