Jak již bylo uvedeno, u většiny dětí s DGS syndromem se objevují nejrůznější poruchy učení. Účinnou pomoc při jejich odstraňování či minimalizaci nabízí speciální pedagogika.

Na setkání odborníků, rodičů a pacientů s DGS, dne 12. 12. 2013, zazněla přednáška Mgr. Dity Henrychové

Speciální pedagogika_přednáška Motol_12.12. 2013

 

Odkaz na osvědčené pracoviště speciální pedagogiky: