Přednáška MUDr. Heleny Bartákové, z Dětského kardiocentra FN Motol – o možných srdečních vadách, souvisejících s Di George syndromem

Přednášku je možno si stáhnout pod následující adresou:

http://uloz.to/xevxeMG/prednaska-mudr-bartakove-rezim-kompatibility-pdf

heslo: digeorge